Nyheter

Nya medlemmar till styrelsen 2021 sökes 

Nya medlemmar till styrelsen 2021 sökes - 2020-10-02 Vi behöver nya medlemmar till styrelsen fr o m våren 2021 Vi söker en ordförande och två suppleanter. Ordförande väljs på 2 år medan suppleanter väljs på ett år i taget. Jag hoppas det finns några i Ligården som är intresserade

Asfaltering där man grävt för kabel på Mellangatan 5/10

Måndagen den 5 oktober kommer man att asfaltera där man grävt för fiberkabel på Mellangatan. Det går därför inte att parkera på de två P-platserna vid gaveln. Vi sätter upp lappar med den här informationen vid de berörda P-platserna

Höstens städdag den 10 oktober 2020

Höstens städdag blir den 10 oktober. Det är inte obligatorisk närvaro p g a den pågående Corona Pandemin. Vi har ändå beställt 4 container för trädgårdsavfall

Grävning för fiber på Mellangatan

ComHem har tecknat avtal med Telia om uppgradering av kabelnätet med fiber i vårt område. Detta sker utan någon kostnad för oss. Grävningen var planerad till den 1 oktober och vi skulle få information i god tid innan, men grävarna kom hit idag utan förvarning

Välkommen till vår nya föreningssida

Här hittar du information och nyheter om vår verksamhet och vad som händer internt i föreningen. Den nya hemsidan är nu lanserad. Tyvärr går det inte att överföra det som publicerats på vårt forum.

ComHem -digitalt fr o m 8/9 2020

Som meddelats under nyheter redan i slutet av mars utgår de analoga sändningarna den 8 september 2020. Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma - se comhem. se/digitalisering

 Begära tömning vid återvinningen - 2019-07-19

Begära tömning vid återvinningen - 2019-07-19 Vänligen observera att vem som helst som ser att tömning behövs, kan ringa Förpacknings & Tidningsinsamlingen på nr 0200-88 03 11 och uppge station nr 12226. Denna information finns på tavlan du passerar när du ska slänga skräp. Vi har också informerat om detta i verksamhetsberättelsen, som delades ut till alla i samband med kallelsen till årsmötet

Vattenavstängning Norra 25 juni 2020

Vattenavstängning Norra 25 juni 2020 Då ytterligare 10 avstängningsventiler ska bytas i förebyggande syfte på Norra Ligården kommer vattnet att stängas av fr o m kl 08:00 torsdagen den 25 juni till ca kl 15:00. Vi hoppas dock att det blir en kortare avstängning. Vattenavstängningen berör alla 94 hushåll på Norra Ligården

 Parkering + P-böter - 2020-04-27

Parkering + P-böter - 2020-04-27 Vad vi förstår har inte alla boende i Ligåden läst dokumentet vi delat ut och som också finns på vår hemsida under Dokument och därför påminner vi här om vad som gäller. Detta står i Information till boende i Ligården: Bilkörning inom området är endast tillåten för av-och ilastning vid fastigheten och bör ske med största aktsamhet och vid mycket låg hastighet. Tänk på alla lekande barn! Parkering

Årsmötet senarelagt igen - 2020-04-12

Årsmötet senarelagt igen - 2020-04-12 Årsmötet senarelagt igen Med tanke på Corona-viruset har vi avbokat lokalen den 27 april. Vi har inte bokat ett nytt datum, utan återkommer då myndigheterna anser det säkert att träffas i större grupper. Nuvarande styrelse sitter kvar tills en årsstämma kan hållas

Kontaktombudsmötet och städdagen inställt - 2020-04-03

Kontaktombudsmötet och städdagen inställt - 2020-04-03 Till alla boende i Ligården Kontaktombudsmötet den 14 april är inställt. Ingen städdag den 25 april. Med anledning av den unika situation vi befinner oss i p g a Coroona-viruset, har vi beslutat att ställa in kontaktombudsmötet den 14 april
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.